การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

งานประชุมวิชาการนานาชาติไทยไอโอที ครั้งที่ 1

02 ธันวาคม
2562

ค่าลงทะเบียน

Category

Pre-registration

(30 Aug - 20 Sep 2019)

Registration Fee

(21 Sep - 20 Oct 2019)

1. Author                         

 150 USD 

 200 USD 

2. Co-Author, Attendee

 100 USD 

 100 USD 

 

 

การชำระเงินค่าลงทะเบียน

    1. สามารถชำระเงินผ่านช่องทางการโอนเงินผ่านธนาคาร
           
บัญชีเลขที่ : 038 894 1421   
           ชื่อบัญชี : "สมาคมไทยไอโอที ประเภทกระแสรายวัน" 
           ธนาคาร : กสิกรไทย 
           สาขา : สุขุมวิท 107

   2. เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานเพื่อแจ้งการชำระเงิน
   3. ชำระเงินภายในวันเวลาที่กำหนดหลังจาก
ลงทะเบียนออนไลน์

 

การแจ้งหลักฐานการชำระเงิน 

  1. สามารถแจ้งหลักฐานผ่านหน้าเว็บไซต์ลิงก์ แจ้งชำระเงิน
  2. กรอกฟอร์มการแจ้งหลักฐาน เช่น เลขที่การ
ลงทะเบียน ชื่อ – นามสกุล วัน – เวลา/โอนชำระ  เป็นต้น
  3. รอตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนและชำระเงิน (หลังจากชำระ 1 – 3 วันทำการ)